קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Jewish Identity as Film Noir: Max Nusseck and the Yiddish-Speaking Films.

תרומתם של המהגרים היהודים-גרמנים להוליווד לגיבוש אוצר המילים של הקולנוע האמריקאי, כבר נבחנה במחקרים רבים ומגוונים. תרומתם לעיצוב התרבות היהודית המודרנית, לעומת זאת, טרם זכתה לליבון ולהארה מחקרית. בהרצאה זו נבקש לנתח טקסט קולנועי אחד מבין הטקסטים הרבים שהותירו לנו יוצרי קולנוע אלו ולהצביע על ייחודיותו, עושרו האומנותי ובשורתו הקיומית.

במרכז ההרצאה יעמוד הסרט "Overture to Glory" ("דער וילנער שטוט חזן") סרט דובר יידיש ששביים בארה"ב המהגר היהודי – גרמני מקס נוסק (Nosseck) על בסיס מחזה של אוסיפ דימוב (Dymow) ויעקב גלאטשטיין (Gladstone).

חשיבותו של סרט זה נובעת ממעשה המרכבה יוצא הדופן שיצר נוסק בין סוגות קולנועיות שונות ומנוגדות. את סיפורו של חזן יהודי הנקרע בין עולמה של המסורת היהודית ובין התרבות הלא יהודית הסובבת אותה, הוא בחר לעצב באמצעי מבע אשר יובאו באופן ישיר מן המסורת הגרמנית האקספרסיוניסטית והעתידים להיות מזוהים, מכאן ולהבא, עם סוגת ה-"פילם נואר" (Film Noir) האמריקאית, סוגה בה יפעל נוסק בסרטיו הבאים.

השימוש בפואטיקה קולנועית המיובאת מן הקולנוע האירופאי לטובת הצפתן של דילמות יהודיות מודרניות, מייצרת טקסט ייחודי, המעלה תרומה רבת ערך הן להבנת התפתחותו של הקולנוע האמריקני והן להכרה עם עולמה של החברה היהודית בראשית המאה ה-20.

ההתכה והשילוב הדיסוננטי בין המסורות השונות יוצרת תמונה כאוטית המבטאת אל נכון את עולמם הרגשי והאידיאולוגי של יוצרים הקרועים בין שני עולמות. בבואה נאמנה למסעם המתמשך של מהגרים מאז ועד היום.