קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Invisible Holy: Contemporary Artistic Experiments to Express Jewish Religious Spirituality

מושג הקודש מהווה חלק מהחיים היהודיים הדתיים. מעבר לקדושת האל, ישנה קדושה המיוחסת לזמנים, מקומות, חפצים ועוד. הפרשנויות השונות במהלך הדורות, מנסות להגדיר ולהסביר בין השאר, את מהותו של המושג, אך לרוב הוא נשאר מופשט. השאלות שעמדו לפניי, הן כיצד ואם בכלל ניתן לתאר קדושה באמנות חזותית? כמו גם, האם אמנים עכשוויים העוסקים בזהותם היהודית, מבקשים להתמודד עם הנושא? בתולדות האמנות המודרנית, נעשו ניסיונות שונים לבטא רוחניות וקודש באמצעות, צבעים, אותיות ותהליכי הפשטה. באמנות הפופולרית של הציבור היהודי דתי בישראל, ניתן למצוא כרזות ותמונות, בהן מתואר הקודש בעזרת אמצעים חזותיים דומים, כגון, תיאורים של שולחן השבת, או ציטוטים מהתורה העטופים בצבעוניות פסטלית, צורות עגולות וזורמות וטשטוש כתמי. אך האם קימות גם דרכים מורכבות יותר להתמודד עם נושא זה, או שכל ניסיון לעשות זאת נועד לכישלון מראש? בהרצאה זו אבקש להדגים כמה ניסיונות של אמנים ישראליים עכשוויים, למשל, נגה גרינברג ורונן סימן טוב, שיצירתם מבטאת תהליכי חיפוש, מורכבות וחשיפה.