קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Reburial of Joseph in the Cave of Machpelah in a Tradition from the Second Temple Period

במרכז הרצאתי עומד שחזורה של מסורת מימי בית שני שהעבירה את קבר יוסף ממקום קבורתו על פי המסורת המקראית בשכם (יהושע כד, לב) לקבורת האבות במערת המכפלה. בהרצאתי אעקוב אחר רמזיהם של שני חיבורים מימי בית שני שמסורת זו נחבאת בהם ואשתדל להוציאה אל האור. מתוך כך אעמוד גם על עדות מצומצמת למסורת זו שנשתמרה בספרות חז"ל. בסוף הדברים אעסוק בשורש המקראי של ההעברה למערת המכפלה הממשיכה בלא יודעין מאבק עתיק יומין בין שכם ובין מערת המכפלה כמקום הקבורה של יעקב.