קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A New Cultural Context for Sefer ha-Bahir and the Beginning of Kabbalah

הרצאה זו תציג פיתוח של מאמרים קודמים שלי בנושא ספר הבהיר, והמשך הדיון בחלקיו של הספר שנכתבו לדעתי במפנה המאות התשיעית והעשירית. בהרצאה זו כמה חלקים:

א. סקירה קצרה של ראיות ישנות וחדשות לקדמות זו של חלק מספר הבהיר.

ב. סקירה קצרה של התיאולוגיה הייחודית לרובד זה, השונה מן התיאוסופיה הקבלית המוכרת, והמתפתחת בפרובאנס במאה הי"ב או הי"ג.

ג. דיון קצר בשאלה מדוע יש לראות בחלק זה של הבהיר חלק מספרות הקבלה (ולא חלק מספרות ההיכלות).

ד. הצבתו של קונטקסט תרבותי חדש להתפתחות תיאולוגית זו.