קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Marseille Roof Tiles: Trade and Industry in the Land of Israel in the Nineteenth–Twentieth Centuries CE

המהפכה התעשייתית באמצע המאה התשע עשרה הביאה לפיתוח ההמצאה של הרעף המשתלב שהחליף בהדרגה בכל רחבי העולם את שיטת הקירוי הידנית. רעפים אלה הגיעו גם לארץ-ישראל בשלהי התקופה העות`מאנית עם התבססותם של מעצמות אירופה באיזור, וכונו כאן `רעפי מרסיי` על שם עיר הנמל בצרפת שבה יוצרו. הדרישה הגוברת ומחירם הגבוה של מוצרים אלה, שהאמיר עוד יותר בגלל השינוע לאיזור ההר היוו גורם לייסודם של ארבעה מיזמי תעשייה מקומיים לייצור רעפים משתלבים באיזור ירושלים והמרכז. במסגרת ההרצאה אדון במהפכת הפיתוח האירופאית של רעפי מרסיי, והשפעתה על הרעפנות בארץ ישראל שהחלה במאות הי"ט-הכ` לספירה ונמשכת עד היום.