The 18th World Congress of Jewish Studies

The Caricatures from Terezin (Theresienstadt) Ghetto (1941–1945): The Work of Pavel Fantl

פאבל פנטל (Pavel Fantl, 1903-1945), רופא ובעל השכלה באמנות, גויס לצבא צ`כוסלובקיה בשנת 1935 כקצין רפואה. ב-1939 הודח מתפקידיו בשל יהדותו. ביוני 1942 גורש עם משפחתו לגטו טרזין, שם שימש כמנהל בית חולים לחולי טיפוס בבידוד וכן כיושב ראש חוג הרופאים היהודי המחתרתי. בנוסף, נמנה פנטל עם כותבי העיתון הסאטירי של הגטו "שלום ליום שישי" (Šalom na pátek). לאורך שנותיו בגטו צייר בסתר קריקטורות, ציורים ורישומים, את חלקם גם פרסם בעיתון הסאטירי. הקריקטורות של פנטל משלבות בין מסורות ייצוג צ׳כיות לבין מסורת ההומור היהודי. הן מתארות את חיי היומיום של האסירים היהודים בדרך הומוריסטית וביקורתית. התבוננות בהם היא לא רק הצצה להיבטים מסוימים של היומיום של האסירים, אלא, במידת מה, גם לעולם הנפש שלו ולדעותיו.

גטו טרזין פעל בצ`כוסלובקיה, בין השנים 1945-1941. הגטו הוקם כ"התיישבות יהודית לדוגמא", וככזה נשלחו אליו מלבד יהודי הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה, אשר היו, לפי עדויות הניצולים, בעלי זיקה תרבותית מקומית וביניהם אמנים רבים, גם משכילים רבים ובעלי זכויות מגרמניה ואוסטריה. שילוב אוכלוסיות אלו אפשר שגשוג חיי התרבות בגטו שכללו הצגות תיאטרון, עיתונים, קונצרטים וכן יצירות אמנות רבות. בין יצירות אמנות אלו נמנות אלפי קריקטורות המתארות את חיי היום-יום בגטו, את אנשיו ואת הביקורת כלפי השלטון הנאצי וההנהגה היהודית בגטו. הקריקטורות של פנטל מייצגות לא רק את חיי הגטו, אלא גם את התרבות שהייתה בו ואת היחסים החברתיים בגטו. במקביל זאת סאטירה חדה ונטולת רסן, מגוונת ועמוקה.

בהרצאה זו אציג יחדיו את יצירותיו של פנטל עם ניתוח של הכיתוב הנלווה שלו. קריאה משולבת של ההיבט החזותי של הקריקטורות עם הטקסטים הנלווים מגלה תיעוד נדיר הן של המציאות שראה פנטל והן של הפרשנות שלו לארועים. ההרצאה תכלול קריקטורות שטרם פורסמו הכוללות מגוון סוגים וגישות (תיאורי אורח חיים, אנשים, ביקורת כלפי ההנהגה היהודית והשלטון הנאצי). אנסה להציע את הקריקטורות של פנטל כמייצגות מצד אחד, את מגוון סוגי הקריקטורות שנעשו בגטו, ולהדגיש את ייחודו מצד שני.