קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Tension between Flexibility and Essence: Jewish Communities in Israel and the Challenges of Generation Y

הרצאה זו תעסוק בקהילות יהודיות צעירות שקמות בישראל ומנסות להציע לצעיר היהודי החילוני ביטוי אטרקטיבי של זהותו היהודית,אשר עונה על צרכיו כמי שחי בעידן צרכני ופוסט מודרני. קהילות אלו מנסות לענות על השאלה "איך מתורגמת היהדות לעידן העכשווי"? מבלי לשים את מרכז הכובד על שייכות אפריורית ושבטית המחייבת מעשים ומצוות קבועים מראש, כפי שהיה בעבר, אלא מתוך שאיפה למצוא ביהדות זהות רלוונטית, מושכת ואטרקטיבית. הקהילו אלו נמצאות במלכוד, מצד אחד, הן רוצות להתאים את עצמן לעידן העכשווי והליברלי, המזהה עם ערכי ואוניברסליים ומעלה על נס החופש והשחרור ומצד שני, קהילות אלו חייבות להציע לקהל היעד שלהן יהדות מוגדרת ומובחנת עם גבולות ומשמעות ייחודית לה.

בהרצאה אבחן את האופנים הפדגוגיים בהם קהילות הצעירים היהודיות (המשתייכות לזרם ההתחדשות היהודית) בישראל פועלות על מנת להתאים את היהדות לדור הצעירים העכשווי. ראשית אבקש להמשיג את האתגרים של הקהילה היהודית הצעירה בישראל אל מול התופעה שמזמן העידן העכשווי בדמותם של בני דור הY, המאופיין בהימנעות ממחויבות, אובדן סמכות, ובאימוץ ערכים ותרבות אוניברסלית. אתמקד בקשר בין דור הY לקהילה היהודית במישור הגלובלי (השינויים המתרחשים בזירת גיבוש הזהות, ההשתייכות לקהילה, התרבות והדת בעולם המערבי) ובמישור הלוקאלי (הניסיון לניכוס והגדרה מחודשת של הזהות היהודית במרחב חילוני בישראל).

בההרצאתי אתבסס על מחקרה של היימן זהבי על הפדגוגיית החינוך הבלתי פורמלי בתנועות נוער (2020) על מנת לסווג את הקהילות היהודיות הצעירות לפי שלושה מאפיינים שונים: מאפיינים מאפשריים- מאפיינים התומכים בדרישת דור הY לחופש וגמישות. מאפיינים מחברים- מאפיינים התומכים בצורך לקבוצת שייכות, תרבות פנאי, ופעילות חברתית שתענה על צרכיהם של דור הY ולבסוף אשרטט קטגוריה חדשה- תנאים מחייבים- המציעים לצעירים משמעות ובעלות על הקהילה היהודית המתחדשת ועל זהותם היהודית.

ההרצאה תחשוף אופנים בהן המסורת היהודית באה לידי ביטוי מעשי בשדה ההתחדשות היהודית בישראל ותשרטט את מופעיה החדשים. ההרצאה יכולה להציע דרכי חשיבה ופעולה למנהיגי קהילות יהודיות המתמודדות עם הקושי והאתגרים הנובעים מעזיבת הצעירים את בתי הכנסת ואת המסגרות היהודיות. זאת ועוד, המחקר יכול לשמש גם את הקהילות המסורתיות בישראל המשנות את פניהן ו מנסות למצוא תשובות להתמודדות עם המציאות החדשה.