קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Big City and the Little Shop: Pharmacies, Barbershop, and Immigrant Jews in the United States circa 1900

בין השנים 1880—1924 היגרו לארצות-הברית למעלה משני מיליון יהודים מרחבי האימפריה הרוסית והאוסטרו-הונגרית. רובם התיישבו במרכזים האורבניים הצומחים בחוף המזרחי ובמרכז המדינה. כמו עשרות מיליוני מהגרים אחרים מרחבי אירופה, גם מהגרים יהודים עברו תהליך התאקלמות אינטנסיבי בסביבה האמריקנית בכלל ובעיר הגדולה בפרט. נסיעה ברכבת עירונית, קריאת עיתון, מגורים משותפים בשיכון צפוף וביקור בבתי המרקחת ההולכים ומתרבים – כל אלה היו הרגלים חדשים עבור מהגרים יהודים ולא-יהודים. ההרצאה תתמקד בצמיחתם של שני מוסדות עירוניים – המספרה השכונתית ובית המרקחת הפינתי – ובזיקה בין התפתחות מוסדות אלה להרגלי החיים (והמוות) של מהגרים יהודים. מתוך כך ייבחנו שאלות הנוגעות לצומת שבין הגירה יהודית, הרגלי צריכה ודפוסי עירוניות, כגון מה היו דפוסי התעסוקה בין יהודים ולא יהודים בעסקי מסחר זעירים כמו מספרות ובתי מרקחת? אילו הרגלי קנייה וצריכה סיגלו מהגרים יהודים בעיר הגדולה? האם הובילה תפוצתם הרחבה של בתי המרחקת לקניית חומרים רעילים ולשיעורים גבוהים של התאבדות בקרב מהגרים יהודים? כיצד הפך בית המרקחת העירוני למרכיב יומיומי בחייהן של משפחות מהגרים? ומה הייתה המפה העירונית של בתי העסק הזעירים שבהם ביקרו מהגרים יהודים בקביעות?

באמצעות הפניית הזרקור אל דוגמאות אלה אבחן את היחידה העירונית הקטנה (חנות, בית עסק זעיר) ואת השפעתה על הרגלי החיים של מהגרים יהודים במרכזים האורבניים של ארצות-הברית במפנה המאה העשרים. ההתמקדות בחנות הקטנה תדגים כיצד דפוסי מגורים וצריכה עירונית של יהודים ולא יהודים היו שלובים זה בזה ושיקפו שתי וערב של הסתגלות ונסיגה, טמיעה והיבדלות של קבוצות מיעוט בחברת הרוב האמריקנית במפנה המאה העשרים.