קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Battle in Lod: The Facts, the Image and the Influence

ב12.7.1948 בשעות הצהריים, במהלך כיבוש העיר לוד בידי כוחות הפלמ"ח במהלך מבצע דני, התחוללו בעיר מהומות וחילופי יריות בין ערביי המקום לכוחות הפלמ"ח שבמהלכם נהרגו מאות מהתושבים, רובם אזרחים לא חמושים. בתפיסה הפלשתינאית מוצגים ארועים אלו כ"טבח לוד". במהלך השנים חלו במחקר ההיסטוריוגרפי ובשיח הציבורי הישראלי תמורות מפליגות ביחס לארועים שהתחוללו באותו יום וביחס למשמעותם, החל מהכחשת קיומם או הצדקתם ועד הצגתם כפשע מלחמה. בהרצאה נעמוד על התמורות שחלו בדימוי ובמחקר של ארועים אלו , על הסיבות שהביאו לשינוי ביחס לתיאור הארועים ועל משמעותם והשפעתם על השיח הפנים ישראלי בסוגיית טוהר הנשק ויחסי יהודים ערבים במדינת ישראל.