קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Selection of Ideas and Innovations by R. Haim Galipapa that Emerge from his Yet Unpublished Homily on Psalms

ר` חיים גלייפפה שימש כרב באואסקה ובפמפלונה שבספרד בשנות השבעים של המאה הארבע עשרה. חיבורו: "דרשות לתהילים", נמצא במהדורת מיקרופילם ומקוטלג: כתב יד אוקספורד, בודליאן 2425, עמ` 1ב` – 18 א`. סימונו במכון כתבי יד של הספרייה הלאומית בירושלים 21704. המחקרים העוסקים בפועלו של ר` חיים גלייפפה לא מזכירים קיומה של דרשה זו. זיהויו ככותב הדרשה הוא וודאי, שכן הדרשה חתומה על ידו בפירוש: "נאום חיים גליפפה".

עיקרה של דרשה זו היא הפקת רעיונות מוסריים ממזמור ט"ו בתהילים. ניתן להבחין כי דרשה זו לא צונזרה על ידי אנשי דת נוצרים למרות שמצויות בה השמצות חמורות המכוונות למומרים הנחשבים לדבריו: `רשעים` ו `משומדים לעבודה זרה`. דרשה זו מגנה מומרים יהודים בספרד המכונים בספרות המקצועית:

Iberian Conversos`

.ומשולבים במהלכה טיעונים הקשורים ל`ויכוח היהודי נוצרי` בתקופתו.

.בהרצאתי, בכוונתי לסקור מבחר רעיונות וחידושים העולים מתוך הדרשה לתהילים שטרם פורסמו עד כה.