קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Radak’s Reference to the Stressed Syllable in his Biblical Commentary

ההרצאה מוקדשת להתייחסותו של רד"ק בפירושיו למקום ההטעמה במילה.

ההרצאה מתמקדת בשאלה, לאיזו מטרה הביא רד"ק את מקום ההטעמה בפירושיו: האם הוא בחר להתייחס למקום ההטעמה כפרשן שעיקר שיקוליו הם פרשניים או כבלשן שעיקר מגמתו לשונית. בהרצאה זו אני מבקשת לבחון אם ההערות של רד"ק המתייחסות למקום ההטעמה הובאו מן ההיבט הלשוני והן מהוות מכשיר לשימור דרך הקריאה והכתיבה, או שההערות המתייחסות למקום ההטעמה הובאו למטרה פרשנית.

כדי להשיב על השאלה הנבדקת במחקר אספתי את כל המקומות שבהם הזכיר רד"ק במפורש את מקום ההטעמה במילה. בהרצאה יוצגו ההיקרויות לסוגיהם השונים ואדון במקרים מיוחדים.