קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Jewish Renewal in Israel: Research and Evaluation

ההרצאה תעסוק בהצגה של שלוש נקודות מבט שונות בעבודות מחקר והערכה העוסקות בחינוך ועיצוב זהות יהודית ישראלית במרחב ההתחדשות היהודית בישראל.

בעבודה הראשונה יוצגו ממצאים נבחרים מתוך מחקר ההערכה על בוגרי מכון שכטר למדעי היהדות בתמיכת קרן דיוידסון ישראל.

בעבודה השנייה יוצגו דוגמאות למדדים לבחינת מנהיגות רוחנית יהודית מתוך מחקר ההערכה על קהילות רוחניות יהודיות בישראל בתמיכת קרן האני ישראל.

בעבודה השלישית יוצגו מרכיבים בולטים מתוך תאוריית השינוי ששימשה כתשתית לבניית מחקר ההערכה בתוכנית "כרם" לפיתוח מנהיגות יהודית ישראלית בתנועה הקיבוצית בתמיכת תורם אנונימי.

תוכנית "כרם" פועלת בשיתוף עם בינ"ה, המדרשה באורנים והתנועה הקיבוצית.

המשותף לשלוש העבודות הוא העיסוק בזהות יהודית ישראלית ככלי לשינוי חברתי חינוכי מחד ולעיצוב זהות יהודית אישית מאידך.

ההבדל בין העבודות הוא באוכלוסיית היעד, המשתתפים ודרכי ההתערבות השונות למימוש השינוי - אקדמיה, מגזר שלישי וחברה אזרחית.