קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Many Partners in the Dream of a Jewish National Library: New Archival Findings

הספרייה הלאומית נוצרה משיתוף פעולה ייחודי ומעורר השראה, בין אנשי רוח ומוסדות יהודיים, שפעלו במהלך המאה התשע עשרה, בארץ ובגולה.

אולם על-אף שחלפו למעלה ממאה שנה מאז ההתרחשויות, נפתולי הבניית האוסף ויחוד תרומתו של כל אחד מהגורמים המעורבים, טרם הובא לכדי מחקר ייסודי ומעמיק.

ההרצאה "השותפים הרבים לחלום ייסוד הספרייה הלאומית", מבוססת על עיון מחודש בארכיון הספרייה, תוך כדי התמקדות בדליית מידע לצורך נתינת מענה הולם לשאלות אלו. מה היתה תרומתו הייחודית ומה היה משקלו היחסי של כל אחד מהשותפים, לפיתוח הרעיון, להבניית האוסף ולהקמת המבנים השונים בהם שוכנה ושכנה הספרייה הלאומית לאורך המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים