קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Between Ethiopia and Egypt: Trade, Immigration, and the Yemenite Diaspora along the Shores of the Red Sea

בהרצאה זו אבקש להציע את המסגרת של הים האדום כמסגרת גיאופוליטית שבתוכה נדדו יהודים ומוסלמים מתימן, והתיישבו לחופי הים האדום בעת החדשה המאוחרת, בעיקר מסוף המאה התשע-עשרה ועד לשנות השבעים של המאה העשרים. בדבריי אבחן את הקשרים שנוצרו בין המהגרים המוסלמים למהגרים היהודים, ואדון בסניפים השונים של הדיאספורה התימנית.

במרכז ההרצאה תעמוד הפירמה המסחרית של משפחת חבשוש, שבמשך כמאה שנה פעלה וסחרה בין תימן, ארץ ישראל, מצרים, אתיופיה, אריתריאה, קניה, סעודיה ועוד. הדברים מבוססים במידה רבה על אוסף משפחת חבשוש המופקד בספריה הלאומית שאני עסוק כעת בקטלוגו, בתיעודו ובחקירתו. המסחר קישר בין מוסלמים ויהודים ממוצא תימני במקומות שונים בקשר מכתבים רב שנים ורב אנפין מתוך אמון הדדי ושיטות מסחר דומות. ידונו בהרחבה קשריהם של בני חבשוש עם משפחות מוסלמיות תימניות כמו נהארי, ומשפחות יהודיות כמו טובי וגמליאל. במסגרת הפעילות המסחרית הוקמו נציגויות כלכליות שונות, ומסביבן התפתחו קהילות יהודיות ששימרו במידה כזו או אחרת את התרבות התימנית. ההרצאה תשווה בין קהילות שונות ותבחן את תהליך התפתחותן ובמקרים מסוימים אף את תהליך דעיכתן במהלך המאה העשרים. כך תבחן מחדש עלייתם של היהודים מתימן לארץ ישראל ולישראל מתוך מסגרת של תנועת הגירה רחבה יותר.