קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Patriarch, Matriarch, and Soldiers: Folk Narratives about Rabbi Mordechai Eliyahu and Rachel the Matriarch in Contemporary Israeli Culture

הרצאה זו היא חלק מפרויקט מחקר רחב היקף על פולחני רחל אמנו וקברה בישראל של העשורים האחרונים. את ההרצאה אקדיש לדוגמה אחת לאופן שבו פולחני רחל וקברה בעשורים האחרונים מהווים נדבך מרכזי בעיצוב דמותו של קדוש עממי בן זמננו. במקרה זה מדובר ברב מרדכי אליהו (1929-2010) שבמהלך חייו פעל בלבו של הממסד הפוליטי והרבני במדינת ישראל. בשנותיו האחרונות, וביתר שאת, מאז פטירתו, דמותו הציבורית קיבלה תפנית כאשר הפך מדמות המזוהה עם הממסד לקדוש עממי לכל דבר ועניין. בסיפורת העממית שהתגבשה והלכה סביבו בתקופה זו, הוא זוהה כאחד מסוכניה המרכזיים של הקדושה המקראית בישראל של ימינו. במסגרת זיהוי זה מצטיירים הקדושה המקראית והקדוש בן זמננו כמי שמשתפים פעולה בהגנה על עם ישראל, באופן ספציפי בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני, בכמה מנקודות המפתח הבולטות שלו מאז תום מלחמת 1967.