קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Principle of Equality in the Jewish State according to Jabotinsky

עקרון השוויון יקויים במדינה היהודית על ידי שיתוף כל קבוצות המיעוטים בשלטון ומתן אוטונומיה פרסונלית וקהילתית למיעוט ולרוב האתניים. את רעיון האוטונומיה שאב ז`בוטינסקי מהגות הזרם האוסטרו-מרקסיסטי, שהשפיעה עליו גם בתחומים אחרים, והוסיף על כך את שיתוף המיעוטים בכל דרגי השלטון.