קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Word Changes Meaning in the Wording of the Prayer: On the Meaning of one Word in the Rosh Chodesh Mussaf Prayer

חלק גדול משינויי הנוסח במקורות מגיעים מטעויות בהעתקה או מטעויות דפוס: כתיב מלא וחסר, חילופי אותיות דומות או שנהגות באופן דומה, ועוד. לעיתים, שינוי נוסח של מילה אחת או אפילו אות אחת, משנה את משמעות המשפט כולו. בהרצאה זו נדון במילה אחת מתוך תפילת מוסף של ראשי חודשים ("זיכרון לכולם יהיו"), שיש בה צורות שונות של כתיב, וכל אחת מהצורות מביעה משמעות אחרת לכתוב. נגלה שמילה זו מופיעה בשש צורות שונות (יהיו, היו, יהיה, היה, תהיה, יהי), נביא את דעות הפוסקים שדנו מהו הנוסח הנכון, ונראה שלנוסחים השונים במילה זו יש -לפי פרשני המקרא בעיקר- משמעויות שונות בנושא הזיכרון בראשי חודשים.