קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Between Heaven and Earth: The Hand of God in Ancient Jewish Art

הרצאה זו עוסקת בדימוי של יד האל המופיע בארבעה ספינים בציורי הקיר בבית הכנסת בדורה אירופוס. הופעתו של דימוי זה במחצית המאה השלישית לסה"נ בציורי בית הכנסת היא ראשונית ופורצת דרך הן בהקשרה המונותאיסטי, והן בהקשר של תיאורים חזותיים של סיפורי המקרא. בהרצאה אבקש לבחון את תפקידה וייעודה של יד האל הנשלחת מחוג השמיים ומופנית כלפי מטה, ובתוך כך קושרת ומחברת בין שמיים וארץ, בין רוח וחומר ובין הספירה האלוהית והספירה האנושית. כן אבחן את מקומו של דימוי זה בהקשר של הנרטיב המקראי: באיזו מידה יד האל מתיישבת עם הטקסט המקראי ובאיזו מידה היא משלימה ומעצבת אותו, כאלמנט של פרשנות חזותית.

הדיון יתמקד בספין יציאת מצרים בדורה אירופוס, ספין ארוך וגדוש בפרטים וברמיזות למקורות השראה מגוונים, חזותיים וספרותיים. הדימוי של יד האל מופיע בספין זה בתיאור יוצא דופן של זוג ידיים אלוהיות ולא יד יחידה, כמקובל ביצירות אחרות בעת העתיקה. אעמוד על מקורותיו ומשמעותו של דימוי ייחודי ויחידאי זה ועל האופן שבו הוא שופך אור על תיאור יציאת מצרים בספין. לבסוף אבקש לעמוד על אופן התקבלותו של דימוי זה, שיש בו ממד מובהק של הגשמת האל, ביצירה היהודית בשלהי העת העתיקה.