קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Shabbat in an Israeli Context: The Public Philosophy of Eliezer Schweid

החברה הישראלית, כחברת רוב יהודית, מתמודדת עם אתגרי מקצב הזמן היהודי לא רק במעגלי המשפחה והקהילה, כדרך שנהגו יהודים בכל דור ובכל אתר, אלא גם במעגלי החברה כולה: הפרהסיה הציבורית, ההסדרים החוקתיים והמשמעויות הסוציאליות-פוליטיות. היא עושה זאת בתוך סביבה מורכבת של התמודדות דתית-חילונית, כחלק משאלת הזהות היהודית והזהות הדמוקרטית של מדינת ישראל, ומתוך שאיבה מהמסורת המשמרת והמהפכנית הציונית ומול מוסכמות הקפיטליזם הפוסטמודרני. הגותו המתפתחת של אליעזר שביד, בכיר הוגי הקיום היהודי בזמננו, מתמודדת בדרכים שונות עם אתגר זה, החל ממאמרו "השבת במדינת ישראל" (בתוך ספרו: אמונת עם ישראל ותרבותו, 1976) ועד לשנים האחרונות ממש (למשל בקובץ דרשותיו לפרשות השבוע). בהרצאה יוצעו מספר אתגרים וכיווני התמודדות העולים ממשנה זו.