קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

On Lions and Foxes in Berechiah ha-Naqdan’s Mishlei Shu’alim

הבחינה של מערך היחסים בין האריה לשועל בספרות המשלים העתיקה, וזו שנוצרה בימי הביניים, עשויה ללמד על שורשיו של הנושא בהגות הפילוסופית הקדומה. בהרצאה אבחן את היחסים שבין האריה לבין השועל כביטוי למערך כוחות בזירה הפוליטית-השילטונית, ואת יחסם לנשלטים, בהגות הפילוסופית הקדומה והימי ביניימית. במקביל אדון ביחסי הגומלין בין שולטים ליועציהם ובינם לבין הנשלטים במסגרת הממלכה או החצר שבשלטונם, תוך התמקדות בספרות המשלים מימי הביניים. בספרות הזאת ממלאים האריה והשועל תפקיד של דמויות ראשיות, ומתוארות בה מערכות היחסים בין האריה (כלומר השליט) לבין השועל (שהוא החצרן, היועץ, או עובד הציבורcivil service ) לבין יתר הנתינים בממלכה. כמקרה בוחן אתמקד ב "משלי שועלים" (Mishle Shualim) לברכיה הנקדן (Brechia Hanakdan) (צרפת, המאה השתים-עשרה).