קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Influence of R. Yosef Kara`s Torah Commentary on that of Rashbam

רשב"ם ורבי יוסף קרא – שניהם פרשני המקרא מבית מדרשו של רש"י. שניהם באו במגע עם רש"י והגיבו לפירושיו. שאלת היחס שבין שני פרשנים חשובים אלה ודרכם הפרשנית מתבקשת אפוא ויש בה כדי לשפוך אור על התפתחות אסכולת הפשט בצפון צרפת במאות האחת עשרה והשתים עשרה. עם זאת השאלה טרם נבדקה לעומקה ורק העירו הערות ספורות על הנושא או עסקו בהיבטים חלקיים של התמונה כולה. נראה כי אחת הסיבות לכך שלא נעשתה בדיקה שיטתית כזו היא מצב ההשתמרות של הפירושים. לאחרונה הצליח הלל נובצקי לשחזר לא מעט ביאורים מפירוש קרא לתורה. פרויקט זה מזמין לבחינה מחודשת של מידת ההשפעה של ר` יוסף קרא על רשב"ם בפירושו לתורה.