קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Shepherds and Theophany in the Bible and the New Testament: From Humbleness to Greatness

הספרות המקראית גדושה בסצנות שבמהלכן חושף עצמו אלוהים לדמויות שעתידות לקחת חלק מרכזי בהיסטוריה של עם ישראל. העובדה שדמויות אלו מתוארות במסורת כרועי צאן, המייצגים לפי תפיסות שונות בעולם העתיק את פשוטי העם, מעצימה את השינוי שהן עתידות לעבור. כך, למשל, כאשר משה רעה את צאן יתרו, דיבר אליו אלוהים מתוך הסנה והסמיך אותו לתפקיד משחרר העם מעבדות. כמו כן, מבין בניו של ישי, היה זה דוד שנבחר למלוכה על ידי אלוהים, וזאת בשעה שהיה רועה צאן. למעשה, גם בעולם היווני-רומי דמויות מרכזיות מוצגות במקורות השונים כרועי צאן. כך, למשל, לפי ההמנון ההומרי לאפרודיטה, כאשר אנכיסס רעה את צאנו הוא פגש באלה, שהכריזה בפניו לאחר מפגש מיני בין השניים, שבנם שעתיד להיוולד יהיה למלך ושמזרעו תיווסד שושלת מפוארת. דמותם של רועי צאן מופיעה גם בברית החדשה, בסצנת ההכרזה על לידת ישו בבשורה על פי לוקס, שבמסגרתה הם התבשרו מפיהם של מלאכים על לידתו של המשיח ותחילתו של עידן חדש.

בעוד שבמקרא (ובספרות היוונית-רומית) מעמדם של הרועים משתנה והם זוכים לגדולה ולמעמד של כבוד בחברה, נדמה שבברית החדשה שומרים הרועים על מעמדם הצנוע ולא עוברים כל שינוי. עם זאת, לא כך הדבר. בהרצאה אבחן את דמותם של רועי הצאן בבשורה על פי לוקס על רקע רועי צאן בולטים במקורות השונים. כפי שאבקש להראות, בעוד שרועי הצאן במקרא ובספרות היוונית-רומית נועדו לגדולה שבאה לידי ביטוי בהתרוממות מעמדם בחברה, גדולתם של רועי הצאן אצל לוקס לא באה לידי ביטוי בשינוי מעמדם החברתי-כלכלי, אלא בשינוי פנימי-רוחני שהם עוברים. הם אלו שמבינים את תוכן הבשורה, מפנימים אותה ומפיצים אותה בקרב רבים. מכאן שגדולתם באה לידי ביטוי בתפקיד שייחס להם לוקס כמבשרים על הפצעתו של עידן חדש. על כן, בעוד שהם עומדים בניגוד לרועי הצאן במסורות המקראיות, מעמדם הצנוע הוא זה שמכשיר אותם להיות המאמינים הראשונים בישו והוא זה שמבטיח להם חלק במלכות האלוהים.