קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Identical Explanations in the Torah Commentaries of Rashi and Rashbam

חלק גדול מפירושו של רשב"ם לתורה מהווה פולמוס סמוי, ולפעמים לא סמוי, נגד פירושו של סבו, רש"י. רשב"ם איננו שולל את הערך של פירוש סבו לתורה. אדרבה, הוא מציע לקוראיו מספר פעמים שכדאי לקרוא הן את פירושו של רש"י, בכדי לדעת את ההסברים המסורתיים, והן את פירושו שלו, בכדי לדעת את הפשט (לדוגמא בפתיחת פירושו לספר ויקרא "ואשר שם לבו לדבר יוצרנו אל יזוז מנימוקי רבנו שלמה ואל ימוש מהם כי רוב הלכות ודרשות שבהם קרובים לפשוטי המקראות [ומיתורם או משינוי] הלשון יש ללמוד כולם, וטוב אשר תאחוז בזה אשר פירשתי וגם מזה אל תנח ידיך".)

השאלה שתעמוד במרכז הרצאתי היא: אם רשב"ם מציע לקוראיו שיקראו גם את פירוש רש"י לתורה, משום מה מופיעים מספר לא מבוטל של פירושים זהים בשני החיבורים, של רש"י ושל רשב"ם? בהרצאה אסכם מספר סיבות אפשריות לתופעה זו ובעיקר אתמקד בשאלה: האם יש מקום לומר שחלק מהפירושים הזהים האלה הוצעו לראשונה על ידי הנכד, ולא ע"י הסבא?