The 18th World Congress of Jewish Studies

Politics of Identity in Religious Feminist Creativity in Israel

המונח `יוצרת דתייה` טומן בחובו מפגש בין שתי גישות תרבותיות, סותרות לכאורה. משא זה מונח על כתפיה של כל אמנית דתייה ומביא עמו מורכבות רבה הבאה לידי ביטוי בתחומים שונים.

גל האמנות הנשית הדתית הוא פרק חדש ישן שנכתב בימים אלו בתולדות האמנות המקומית. לימודי אמנויות מקצועיים המתקיימים במסגרת דתית־אמונית, עונים על הצורך של היוצרת בגיבוש זהות אישית, אמונית וערכית. הלימודים מאפשרים לה לשלב את עולמה היהודי בחיי היומיום וביצירה, ולא לראותם כיחידה נפרדת, ובכך היא פנויה לחשיבה יצירתית ממקום בטוח יותר. המעבר מתחומי החול אל הקודש ולהפך, קל יותר כשהוא נעשה במסגרת האקדמיה הדתית לאמנויות, אשר מציעה אינקובציה ההכרחית לעולם היצירה האישי ולפיתוח הקול הייחודי, מתוך עולמות של רוח.

`האקדמיה לאמנויות - אמונה`, המכללה הדתית הראשונה לאמנויות ועיצוב, קמה לפני כחמישים שנה ביוזמת נשות אמונה ארצות הברית, כמכללה להכשרת נשים במגוון מקצועות החינוך והטיפול. שינויים גדולים שהתרחשו בארץ ובעולם משנות התשעים של המאה העשרים, אשר שיאם היה בראשית המאה העשרים ואחת, הכתיבו חשיבה מחודשת בכל הקשור לתחומי הידע הנדרשים לנשים דתיות. פירות חשיבה זו הובילו את המכללה לפתוח את שעריה לתחומי יצירה חדשניים ורב־תחומיים ראשונים מסוגם בשדה האמנות הדתי. מאז ועד היום יצאו מקרב `האקדמיה לאמנויות – אמונה` יוצרות בעלות חשיבה מעמיקה ומולטי־דיסציפלינרית, חדשנית וחלוצית, כשהן מצוידות בארגז כלים מקצועי ובלתי מתפשר לצד חזון חברתי, חינוכי ותפיסת עולם יהודית תרבותית רחבה.

ההרצאה תסקור את אתוס ה`יוצרת הדתיה`, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודות של הסטודנטיות הלומדות ב`אקדמיה לאמנויות – אמונה`, מתוך תערוכות שהוצגו בשנים האחרונות בתחומים השונים הנלמדים במכללה, ותבדוק האם וכיצד יכולה תפיסת העולם הדתית להשתלב בחופש היצירה.