קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

In Rashi’s Footsteps? A Cartographic Study of the Map Appended to Kaftor Va-Ferach

הרצאה זו דנה בייחודיותה של מפת כפתור ופרח. הספר "כפתור ופרח" של אשתורי הפרחי (1330-1280 בקירוב), שהושלם בשנת 1322, הוא חיבור הלכתי העוסק במצוות התלויות בארץ. באופן מפתיע, ולמרות העיסוק האינטנסיבי בחיבור בארץ ובגבולותיה, במשך שנים רבות לא היה ידוע כי לחיבור זה צורפה מפה. מטרת ההרצאה היא כפולה: 1. להביא עדויות המצביעות כי מדובר ביצירה של אשתורי הפרחי ולא של המעתיק. 2. לאפיין את דרכו של אשתורי ביצירת המפה בעיקר בהשוואה למפת רש"י, המפה העברית הראשונה.

ההרצאה תראה כי האלמנט הבולט במפת כפתור ופרח הוא המימד הריאלי בן הזמן של המפה. למעשה אשתורי השתמש במקומות שהיו קיימים בתחילת המאה ה-14 כדי להסביר את פסוקי המקרא. מקומות אלו כוללים הרים נישאים, עיירות משגשגות, ומצודות מבוצרות - מקומות שנעדרים ממפות התקופה העבריות. זו ככל הנראה השפעת הקרטוגרפיה הנוצרית שהתפתחה בזמנו של אשתורי הפרחי.