קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

"And When I, Too, was Led Out in Shackles": Jews and the Medieval Slave Trade in Askenaz

בליבה של הרצאה זו ניצב קטע מספר הדינים לרבי יהודה הכהן. קטע זה מהווה חלון דרכו ניתן ללמוד לא רק על הנסיבות ההיסטוריות בהן פעלו יהודים במזרח אירופה בימי הביניים המוקדמים, ועל טיב הקשרים שניהלו עם שכניהם הלא-יהודים, אלא אף על מעורבותם של יהודים בסחר בעבדים בתקופה הנדונה. כפי שאבקש להראות, קטע זה, לצד מקורות נוספים, מלמד על מעורבות יהודית בכלכלת העבדים המדיאבלית – מרצון ושלא מרצון, משני צדי המתרס.