קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Who is the Mussarnik?

ההרצאה תעסוק בתיאור קצר של נקודות המוצא של תנועת המוסר, ותעבור לתאר את התנהלותה ההיסטורית בדגש דמותו של ה`מוסרניק`, הדמות והדימוי. האם היה המוסר הליטאי Morality? או Ethics?, או בכלל משהו אחר?

ה`מוסר` של ר` ישראל מסלנט וממשיכי דרכו נקבע על פי אמות המידה של האמונה היהודית וגבולות ההלכה. עם זאת, מראשית דרכה טרחו הוגי התנועה באופן עקבי להראות שהפרמטרים שחידשה הפסיכולוגיה המערבית עולים בקנה אחד עם עקרונות חינוך התורה. בכך ניתן לראות בתנועה זו אחת מתנועות המודרנה. אין זה רק רנסנס דתי ליטאי כפי שהיתה החסידות עבור יהדות פולין וגליציה, אלא מראשיתה הופיעה התנועה כתריס בפני זרמי ההשכלה והחילון באמצעות כלי מחשבה ופסיכולוגיה מודרניים.