קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

What is the Meaning of Manitou’s Expression “A Hebrew of Jewish Origin”?

לאור התפתחות יצירתו של מניטו, אפשר להבין את המטבע הלשוני שבחר כדי להמחיש שעם עם חניעו לארץ הוא סגר את המעגל. אולם האם לא ידע כמה המושג עברי היה מלא וגדוש משמעויות המטלטלות את מחשבתו והגוררת אותה לעולמות שאין לו שיג ושיח אתם : כגון הכנענים דוגמת רטוש וחבריו או החילונים הדוגלים בנורמאלות כגון א.ב. יהושוע והרוצים להנער מהיהדות. המושג הזה דורש דיון מעמיק ולצערי ממשיכי הגותו של מניטו אינם מוכנים להקדיש לא את תשומת הלב הנדרשת.