קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Jewish Calendar According to the Zoar Tombstones: Do the Zoar Tombstones Reflect the Rabbinical Calendar in the Fourth to Sixth Centuries CE?

תקציר:

במהלך מאה השנה האחרונות נמצאו בצוער כ-70 מצבות קבר בכתב עברי-ארמי השייכות לנפטרים יהודים.

רוב המצבות נושאות את תאריך השנה במניין כפול – לשמיטה ולחורבן הבית השני.

חלק נכבד מהמצבות נושא גם את תאריך היום בשבוע עם היום בחודש והחודש.

ריבוי הממצאים מאפשר בחינה חשבונית מדוקדקת של התאריכים במצבות, ומאפשר לנו הצצה בלוח השנה של יהודי צוער.

יששכר שטרן בספרו "לוח וקהילה" (Calendar and community), טען לגיוון (Diversity) קלנדרי של קהילות יהודיות בעולם, בהראותו שבעת ובעונה אחד פעלו בעולם מספר לוחות שנה יהודיים שונים זה מזה.

לפי שטרן, הלוח היהודי המשתקף במקורות חז"ל, אותו יש לכנות בשם הלוח הרבני (The Rabbinical Calendar), הוא רק אחד מלוחות השנה היהודיים של זמנו.

הרצאתנו תעסוק בשאלה האם התאריכים במצבות צוער משקפים את לוח השנה הרבני של תקופת כתיבתן (המאות ה-4 עד ה-6 לספה"נ), או שמא נהג בצוער לוח יהודי עצמאי.