קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Nine-Hundredth Anniversary of the First Comprehensive Book in the Hebrew Calendar: Sefer Hibbur by Rabbi Avraham Bar Hiya Hanasi

השנה ימלאו תשע מאות שנה לחיבור המלא והמקיף הראשון על הלוח העברי – "ספר העבור".

את הספר חיבר אברהם בר` חייא יהודי מחשובי ברצלונה ששימש בתפקיד מלכותי בחצרו של אלפונסו הראשון. ר` אברהם קנה לו שם של כבוד וזכה לכינוי סבסורדה שהוא שיבוש מערבית (צ`אחב אל-שרטה) שמשמעו מפקד המשמר. הוא התמחה במדעים אסטרונומיה מתמטיקה ופילוסופיה והיה חלוץ המחברים של ספרי מדע בשפה העברית.

הוא שימש כראש גשר להעברת היידע המדעי מספרד לאירופה הנוצרית בראשית המאה ה- 12.

בהרצאה נסקור את החידושים העיקריים בספר `העבור` שכאמור השנה ימלאו 900 שנים לכתיבתו.