קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Changes in God-Prayer Relationship in a Selicha by Shemarya Ha-Cohen

בהרצאה אדון ביחסי המתפלל והאל המשתנים על פי עמדת הדובר כפי שבאה לידי ביטוי בפיוט `שומע לאביונים` לשמריה הכהן. בפיוט, עמדת הקורא משתנה בעקבות שימוש הפייטן באמצעים רטוריים שונים: שימוש בגוף ראשון או שני, פנייה אל האל או שיח פנימי של הקהל, ובכך יוצרים משמעות של ושוני במערכת היחסים, או מעידים על מורכבות מערכת היחסים שבין האדם ואלוהיו.

מערכת היחסים והרגש המתהווה בעקבותיה נעה בין רגש נוצרות, הבעת אמונה ותקווה, תחושת שותפות עם האל, ובטחון בגאולת האל. הללו מובעים באמצעות אמצעים רטוריים ושינוי העמדה הנפשית של הדובר המתפלל. נראה כיצד נעשים המעברים בין התחושות השונות, וכיצד באים הדברים לידי ביטוי אצל הקוראים.