קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Incarceration as a Means of Punishment Used by the Jewish Community of Prague in the Eighteenth Century

באמצע המאה הי"ח הגיע רבי יחזקאל לנדא ה"נודע ביהודה" לפראג לשמש כרב העיר ואב בית הדין. עם הגיעו לפראג החל בית דינו לתעד בפנקס מיוחד את ישיבות בית הדין וכן פעולות נוספות שנעשו על ידי בית הדין למען חיזוק הדת והמסורת בעיר פראג. פנקס זה מכיל חומר רב ערך על התנהלות בית הדין הגדול של פראג, ובין השאר ניתן ללמוד ממנו רבות על סדרי בית הדין ואמצעי הענישה שעמדו לרשות הדיינים. אחד מאמצעי הענישה שחוזרים על עצמם הוא עונש כליאה, או כפי שזה מכונה בפנקס "תפיסה". בהרצאה המוצעת אציג בקצרה פנקס ייחודי זה, ואתמקד בשימוש שנעשה בכליאה כאמצעי ענישה. בין השאר אעסוק בשאלות הבאות: את מי הכניסו למעצר, לכמה זמן, היכן זה התבצע בפועל, מה המשמעות הקהילתית של שימוש באמצעי זה, ועל איזו מסורת נשען ה"נודע ביהודה" בשימוש בכליאה כאמצעי ענישה.