קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Is it Possible to Attain Human Perfection, According to Ibn Tufail’s Risalat Hayy ibn Yaqdhan, including Moshe Narboni’s Commentary?

עולות כמה שאלות יסוד: האם השלמות היא פילוסופית או מיסטית? האם היא עניינו של הפרט או יש צורך בישות מדינית לשם כך?מה הם התנאים לשלמות זו? האם ניתן להביא קהילה שלמה ליעד זה וכיצד מניעים אנשים לעשות את המאמץ לשם כך?מה מקומו של איש הרוח בחברה - סיבה פועל או סיבה תכליתית? והעיקר - מהי מטרת החיבור?

המשותף בין אבן טפיל בחברה בה הוא חי ובין נרבוני הוא בהיותם גולים בחברתם, כל אחד מסיבותיו הוא. זאת על רקע היותם אנשי רוח שחינוך קהילתם עמד לנגד עיניהם.

על רקע זה ניתן להבין את מקומה של הפרפרזה שהביא נרבוני מספרו של אבן באג`ה "תדביר אלמתוחד", העוסק באיש הרוח הגולה בחברתו.