קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Teaching the Bible as a Story

רבים מספרי המקרא מתאפיינים בדרך הכתיבה הסיפורית, גם חלק מהספרים השיריים כדוגמת ספרות הנבואה משובצים בתוך מסגרת של סיפור ורצף על פני הציר ההיסטורי. הקנון המקראי כולו בנוי על רצף היסטורי כרונולוגי באופן זה שרבים מהספרים מהווים המשך לספר הקודם להם על הרצף הסיפורי.

סיפורים אלו לוקחים בחשבון ארבעה מימדים. את ממדי המקום; ממד הזמן, ממד הדמות והממד הסיפורי.

ההבנה של ארבעת הממדים עשויה ליצור חוויה עמוקה יותר בעת הלמידה ולהגביר את האפקטיביות שלה לאורך זמן.

הוראת התנ"ך באופן מסורתי, מתמקדת בבחינת הטקסט ובדגש על הספר הערוך, כאשר כל תכנית לימודים קובעת את כמות הפרקים הנלמדת ואת המיומנויות הנצברות לאורך הלמידה. בהרצאה המוצעת, תוצע דרך חדשה המציעה `מטא קוריקולום` השם את הדגש על הסיפור הכולל של המקרא ואת הסיפורים הקטנים הכוללים אותו. באופן זה, הלימוד וההוראה ייצמדו לאירועים המתוארים במקרא ברצף ההיסטורי שלו, יתמקדו בדמויות הבולטות המסופרות לאורך ספרות המקרא. הדמות תילמד בתוך ההקשר ההיסטורי-ריאלי אך תחת קריאה צמודה ספרותית. באופן זה הסיפור יילמד במבט רב תחומי הלוקח בחשבון את כלל המרכיבים של הסיפור הקטן, בתוך הספר ובמבט על, על הסיפור הגדול הבנוי מהקנון המקראי הכולל.

הדגשת מרכיב בסיפור בתחום ההוראה מתכתבת עם מגמות חדשות בעולם. עולם ה - Storytelling הולם וכובש תחומי תרבות, שיווק חדשנות וכמובן גם בחינוך.

ספר הספרים, היה תמיד אחד ממקורות היידע וההשראה לעולם המערבי כולו. אך מתבקש, שספר הספרים , שבנוי רובו ככולו סביב סיפור יילמד באופן המדגיש אלמנט זה במהלך תהליך ההוראה והלמידה.

בהרצאה נציג את התועלת שבהוראה מוכוונת סיפור על, תוך ניסיון לחבר את התלמיד לסיפור, לדמויותיו ולתמות הגבוהות השוזרות אותו לכדי סיפור גדול, בעל ערך והשראה ללומדיו.