קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Teaching Moral Dilemmas in the Biblical Narrative

הסיפור המקראי מזמן ללומד התמודדות עם דילמות מוסריות רבות.

הדילמות הללו, אתן נפגשים תלמידים בגילאים מגוונים, מהוות הזדמנות לשיח משמעותי על החיים, על זהות, על מוסר, ועל שאלות קיומיות נוספות המעסיקות בני נוער בגיל ההתבגרות.

ההרצאה תעסוק בדרכים מגוונות להתמודד עם דילמות מוסריות המופיעות בסיפור המקראי, ועם הניסיון להפוך אותן לרלוונטיות לנושאים בהם עוסקים בני נוער בימינו.

נבחן בהרצאה כיצד ניתן דרך עיסוק ישיר בדילמות המורכבות שהסיפור המקראי מזמן לגעת בנושאים אתם מתמודדים הנערים, ונשאל האם וכיצד ניתן תוך כדי לימוד לפתח זהות משמעותית המתייחסת לסיפור המקראי.