קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

R. Isaac of Acre as a Zoharic Figure

עדותו של ר` יצחק דמן עכו, המתחקה על מקור ספר הזוהר בסוף המאה השלוש-עשרה, שימשה מקדמת דנא כאבן היסוד של מחקר הזוהר. אך עתה, בעקבות מהדורת ספר אוצר חיים ומחקרים נוספים, אטען שקשרו של ר` יצחק עם הזוהר הדוק עוד יותר. תחת מסוה מתואר הוא עצמו בחלקים המאוחרים של ספר הזוהר, ואף דומה שבאמצעותו של ר` יצחק הגיעו אל הזוהר והשפיעו עליו תורות שנוצרו בחוג מסדר האבירים הטמפלאריים, מגיני עכו הנוצריים, שיחד עם ר` יצחק ברחו מעיר זו עם כיבושה בידי הממלוכים. ריד"ע אף הנהיג חבורת המשך, שראתה עצמה חלק מן התנועה הזוהרית, שנמשכה דורות אחדים.