קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Affinity between the Changes in the Political Situation of Yemeni Jews in the Seventeenth Century and the Changes in Their Spiritual World

בעולמם הרוחני של יהודי תימן חלו תמורות עמוקות במעבר מימי הביניים אל ראשית הזמן החדש. תמורות אלו הוסברו לרוב בהשפעת המרכז הרוחני החשוב בצפת במאה הט"ז סמוך לאחר גירוש ספרד. אך השפעה חשובה לא פחות היתה לתמורות הגאופוליטיות במזרח, ויותר מכך לתמורות המדיניות בתימן עצמה שבעקבותיהן נתערער מאוד מעמד היהודים. בהרצאה נעמוד על התרחקות יהודי תימן בעקבות תמורות אלו מעולמן התרבותי האוניברסלי של קהילות היהודים בארצות האסלאם בימי הביניים ומציאת המפלט הרוחני הלאומי בעולם הקבלה והמיסטיקה.