קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Logotherapeutic Reading in the Bible

ההרצאה תנתן על ידי ד"ר אלישבע הכהן ונעמי עיני [חברת סגל, מוסד אקדמי לב, דוקטורנטית בבר אילן, המכון ללוגותרפיה].

הרצון העמוק ביותר של האדם, על פי ויקטור פראנקל, נוירולוג ופסיכיאטר, הוא שאיפה למשמעות. הבנה זו היא המפתח לחיים מספקים והכוח המאפשר לאדם להתמודד גם עם
סבל ומצוקה, קשים ככל שיהיו.
משמעות, קיימת בחיים, אליבא דפראנקל, באופן בלתי מותנה. בכל התרחשות שמור לאדם החופש לבחור, אם לא את גורלו, לכל הפחות את עמדתו כלפיו. חוסנו של האדם ברוחו
(נואוּס) וזו - אינה חולה לעולם.
בכתביו, משרטט ויקטור פראנקל מודל לפיו שני צירי התפתחות מניעים את האדם בחייו: ציר ההצלחה וציר המשמעות. צירים אלה מצטלבים ויוצרים ארבעה תצריפים, מרחבי חוויה, בעלי השלכות מגוונות: מייאוש, דרך ריק ותסכול ועד לחוויית מימוש נואטי.
השפה הקיומית שזורה במקרא בתיאורי מערכות היחסים בין האדם לבוראו ובין איש לרעהו. צמתי התמודדות עם סבל ומכאוב מלווים את האדם במקרא מרגע היבראו ולאורך נפתולי
חייו.
בהרצאתנו נבקש להציע חיבור אינטגרטיבי מחודש בין גישת הלוגותרפיה לסוגיות אנושיות-ספרותיות. נציע התבוננות לוגותיראפויטית במעשה של שינוי, תוך בחינת המרכיב הנואטי
ותפקידו בקבלת החלטות.
בתשתית הדיון יעמוד העיקרון הלוגותראפי לפיו כל אדם הוא יחיד במינו ורגעים חד פעמיים, אותם הוא מזהה, יוצרים את אנושיותו המרובדת.
נלווה את הרצאתנו בשני מקרי בוחן מקראיים ובזיקה ביניהם: סיפור תמר אשת יהודה (בראשית ל"ח), וסיפור מגילת רות, המדגימים, באמצעות חומריהם התמטיים, נקיטת עמדה אל מול נסיבות החיים ואת כוחו היצירתי של אדם לעצב במו ידיו את גורלו וייעודו.
בדברינו נדגים כיצד סיפור תמר אשת יהודה, המהווה זרע ליצירה מאוחרת יותר- מגילת רות, משרטט תהליכים של הבניית משמעות מתוך משבר ומעבר מהפכני מהתנהלות כושלת על
ציר ההצלחה, להתנהלות המשלבת בין הצלחה לבין ומשמעות.

נחשוף גם את קולו של המצפון, כ"איבר המשמעות", בשפת הלוגותרפיה ונראה כיצד ההחלטות המתוארות בסיפורים, ממחישות בחירה לקחת אחריות, תוך הבנת מרכזיות המרכיב הנואטי לקיום האנושי, מרכיב שהוא מעל צרכי האדם ומעל דחפיו.
מטרת ההרצאה להפגיש בין הלוגותרפיה לבין עולם המקרא ולהציע תובנות חדשות ונרטיב של זיקה והמשכיות בין עולם קדמוני ובין העולם המערבי המודרני.
ההרצאה תכלול מבוא קצר ללוגותרפיה: האסכולה הווינאית השלישית, ותחשוף, תוך קריאה קיומית-ערכית, מהלך הרואי של גילוי משמעות שהורתו במכאוב ותוצאתו - מלוכה.