קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Historiography of the "Old Yishuv": A View Point of a historian of the Jews in the Muslim World

ההרצאה תוקדש לבחינת ההיסטוריוגרפיה של "היישוב הישן" על גלגוליה השונים מנקודת מבטו של חוקר ותיק של יהדות ארצות האסלאם.