קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Simon Rawidowicz’s Essay on the Arab Refugees Problem after the 1948 War

שנים רבות אחרי מותו של שמעון ראבידוביץ פורסמה באנגלית, בשנת 2008 מסתו הגנוזה על שאלת הפליטים הערבים שנוצרה אחרי מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל בשנים 1949-1948. המסה שראבידוביץ כתב בעברית פורסמה בתרגום לאנגלית בלבד, ללא המקור, בידי ארנולד באנד כאשר דוד נ` מאיירס היה הכותב האחראי לההדרתה כספר, והבאתה לדפוס עם מבוא וטקסט מוערים. הספר היה מיועד להוראה במסגרות אקדמיות בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. לצערי עד היום תכני המסה לא נידונו בעולם המחקר במדעי היהדות וכן לא המניעים של ראבידוביץ לכתבה. בהרצאה אדון במסה ותכניה ובסיבות לגניזתה, על רקע כתיבתו של ראבידוביץ בשאלות הקיומיות של עם ישראל בארץ- ישראל לפני הכרזת המדינה ולאחר הקמתה.מגמתי היא להוכיח כי לא במקרה גנז ראבידוביץ את מסתו, שבה הייתה התקפה קשה על מדינת ישראל שרק קמה, וכי הכתוב בה אינו עולה בקנה אחד עם כתיבתו על צרכי קיומו של עם ישראל ומימושם בארץ-ישראל; ולכן לדעתי, ניתן להסיק כי נכתבה בפרץ של זעם ותסכול על שלא הצליח במאמציו לעלות ארצה ולהשתלב בממסד האקדמי בארץ ישראל ובמדינת ישראל.