קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Textual Traditions of Tractate Yevamot in the Babylonian Talmud: A Preliminary Survey

במחקר התלמוד הבבלי משתמשים לעיתים קרובות בביטויים `ענפי נוסח` או `משפחות כתבי יד` על מנת לתאר את היחסים בין עדי הנוסח. בהרצאה יוצגו ממצאים ראשוניים מתוך מחקר עדי הנוסח הישירים של מסכת יבמות מן התלמוד הבבלי. יוצע דגם דינמי של היחסים בין כתבי היד. תיערך השוואה של הדגם למסקנות מחקרים קודמים על מסכתות אחרות בתלמוד הבבלי, בהדגשת גודל מסכת יבמות (הרביעית בגודלה בתלמוד הבבלי) והמספר הרב יחסית של כתבי היד הנמצאים בידינו (כשבעה).