קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“The Power of the Mystery”: On the Meaning of the Term Rāz in Late Antiquity

המונח `רז` הוא מונח רווח ביותר בטקסטים יהודיים ונוצריים משלהי העת העתיקה. משמעותו המקורית של המונח, שחדר לארמית מן הפרסית דרך ספר דניאל, היא `סוד`. כלומר, `רז` הוא כינוי כללי וניטרלי לידע – כל ידע – שראוי להימסר למעגל חברים מצומצם בלבד. אולם, במהלך הדורות יוחד המונח למספר גופים תחומים של ידע איזוטרי. תופעה זו מתועדת במספר קורפוסים: בברית החדשה ובמגילות קומראן, למשל, שימש המונח לציון התכנית העל-היסטורית של האל עבור העולם. בממצא המאגי ובספרות ההיכלות, לעומת זאת, `רז` הוא כינוי ללחש מאגי, ואף לשם קדוש. בספרות הסורית, מנגד, מציין `רזא` מהלך פרשני המזהה הטרמה בין הברית הישנה לישו. בכל הדוגמאות הללו קיבל המונח משמעות קונקרטית וייחודית, העומדת בתשתית הרעיונית של הקורפוסים השונים, ובכך נעשה למונח מפתח בכל אחד מן הקורפוסים הנזכרים.

אולם, בצד משמעויות אלה ניתן לאתר משמעות נוספת, סמויה כמעט לגמרי מן העין המחקרית, שקנתה לה שביתה בקרב דוברי העברית והארמית בשלהי העת העתיקה: `רז` כשם נרדף ל`כוח`. משמעות זו מתועדת בהיקרויות בודדות במגילות קומראן ובברית החדשה, רמוזה בתלמוד הבבלי, וניכרת באופן ברור בקערות ההשבעה הבבליות, בכתבי אפרם הסורי ובספרות המנדאית והגנוסטית. בהרצאתי אבקש לבחון מספר מקורות, בדגש על קערות ההשבעה הבבליות (מעין קמעות שנכתבו על גבי קערות חרס במאות ה6-7 בבבל) בהם משמש המונח `רזא` כתיאור של כוחות. בין היתר, אציג קערה המכילה תיאור אנטומי המהדהד את תפיסת הנפש ברפואה היוונית, בו משמש המונח `רזא` כתרגום ברור של המונח היווני δύναμις (כוח). בקמע אחר משמש המונח `רזא` לצד `חילא` (כוח), לתיאור כוחם הדמוני של הכוכבים. הפרשנות המוצעת, לפיה `רזא` אינו אלא `כוח`, מתאשרת מן העיון המשווה במשמעות המונח בקורפוסים הארמיים השונים בשלהי העת העתיקה, כפי שאציג.

בניגוד למשמעויות שהזכרתי לעיל, בהם הרזים מציינים גופי ידע איזוטרים הידועים רק למתי מעט, משמעות מפתיעה זו של המונח לא נושאת כל זיקה סודית. התהליך שהחל בספציפיקציה של המונח והקצאתו לגופי ידע תחומים ומוגדרים, הגיע לשיאו בזניחת המימד הסודי כליל, והפיכת ה`רז` למונח טכני שנושא משמעות יום-יומית.

הרצאה זו תחדד את הקשרים הלשוניים והתרבותיים בין דוברי הארמית בשלהי העת העתיקה, ותוכל לשפוך אור על כמה פסקאות חידתיות ממגילות קומראן ומכתובת עין גדי.