קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Levites and Priests, Temple and King:
Was the Author of the Book of Chronicles Influenced by the Book of Ezekiel?

מחקריו של ולהאוזן בשלהי המאה ה-19 חידדו את שאלת היחס בין המקור הכוהני ובין ספר יחזקאל. לדעת ולהואזן המקור הכוהני מאוחר ליחזקאל משום שהוא מניח חלוקה בין כוהנים ללויים, חלוקה שבספר יחזקאל נתפסת כחידוש. דיון קרוב לזה התנהל גם ביחס שבין המקור הכוהני לשאר שלושת המקורות. הוכחה לאיחורו של p מוצא ולהאוזן באופי המיוחד של ספר דברי הימים לעומת מקורותיו המוקדמים - ספרי שמואל ומלכים. במשולש היחסים שבין המקור הכוהני, ספר יחזקאל וספר דברי הימים, טרם נתן המחקר את דעתו על הקשרים שבין ספר יחזקאל לבין ספר דברי הימים. בהרצאה אני מבקש לדון בקשרים ובהשפעות בין שני הספרים הללו (בעיקר מכיוונו של ספר יחזקאל) ולבקש להראות כיוון השפעה מובהק שכזה באמצעות התייחסות לתפיסת הקודש והכהונה שיש בספר יחזקאל (מ-מח) לעומת הספרות הכוהנית.