קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

With a Capital: Royal Stone Artifacts from the Judean Kingdom from the Vicinity of Jerusalem

בחפירות שנערכו לאחרונה בארמון הנציב בירושלים, נתגלה אתר מסוף תקופת מלכי יהודה (מאה 7 לפנה"ס) שהממצאים שנתגלו בו מעידים על כך שהוא היווה חלק מאחוזה מלכותית. בין הממצאים היתה כמות רבה של פריטים אדריכליים מעוטרים בסגנון הפרוטו-איאולי באיכות מעולה ובמצב השתמרות נדיר. לעומת הכותרות הגדולות שנתגלו עד היום שהוצבו ככל הנראה מעל שערי כניסה מונומנטליים לארמונות, בארמון הנציב נמצאו כותרות בגודל בינוני שניצבו ככל הנראה בראשי עמודים וכן כותרות בגודל זעיר שהותקנו כחלק ממעקה חלון. עקבות פסי צבע נמצאו על מספר רב של אבני גזית מן האתר. כל אלה ועוד מהווים עדות למבנה מפואר בתוך אחוזה של אישיות בכירה בירושלים בתקופה זו. מוטיבים מלכותיים אלה נחקרו בעבר וזוהו כהשפעות של תרבויות זרות על התרבות היהודית המקומית. יחד עם הצגת הממצאים החדשים, ברצוני לבחון מחדש את המוטיבים המעטרים את הכותרות המלכותיות, את מקורם והשתלשלותם בתוככי ממלכת יהודה בתקופת הברזל.