קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Enlightenment, Orthodoxy, and Nationalism in the Periodical Ha-Yehudi

בין השנים 1913-1897 הופיע בלונדון שבועון עברי בשם "היהודי". מייסד העיתון והעורך שלו היה יצחק סובלסקי (1913-1863), יליד קולנו שבפולין, שלמד בישיבת וולוז`ין והיה תלמידו המובהק של ר` יוסף דב סולובייצ`יק. סובלסקי היה מזוהה עם היהדות האורתודוקסית המתונה, וקודם להגירתו לאנגליה, פרסם מאמרים ב"הלבנון", "הצפירה", "המליץ" ו"האסיף". את "היהודי" ייסד סובלסקי זמן קצר לאחר בואו ללונדון וייעד אותו לקוראים באנגליה, אך גם בארצות נוספות במערב –מרכז אירופה, באמריקה, בדרום אפריקה, באימפריה העות`מאנית ועוד. מהדורה מיוחדת של העיתון שנשאה את השם "הדגל" יועדה באופן ספציפי לציבור הקוראים באימפריה הרוסית.

בחקר התקשורת מקובל לראות בעיתון מוקד כוח המגיב למציאות חברתית ומעצב אותה ולא רק משקף אותה, ובמסר העיתונאי - פרי של אינטראקציה מתמדת בין המציאות הממשית לבין הטקסט. קריאה קשובה של העיתון על כלל מרכיביו יכולה ללמד, לפיכך, לא רק על דמותו של העיתון, אלא על דמותה של החברה שבקרבה הוא פעל.

סובלסקי עצמו, כך נראה, היה מודע לכוחו זה של עיתון כמעצב מציאות. הוא העריך את תרומתו להנחלת ערכים וביקש לרתום אותו לקידום תורה ויראת שמים בצד התעוררות לאומית. יתר על כן, הוא גם העריך את כוחו של העיתון כמחולל שינויים חברתיים וראה בו אמצעי לגיבוש מחנה חברתי ומסגרת שתאפשר "לאחד את כל הכוחות בכל מקום שהם ולהקריב את העצמות הפזורות בבקעת ישראל עצם אל עצם".

בהרצאה זו אבקש לבדוק את האמצעים שבהם נקט כדי לקדם את האג`נדה שלו ואת טיב הפירות שהצמיח מהלך זה. כמו כן, אבקש לשאול כיצד יש לראות את המפעל העיתונאי של יהודי אורתודוקסי ממזרח אירופה ש"גלה" ללונדון, על רקע פעילותם של עיתונים אורתודוקסיים מזרח אירופאיים שקדמו לו (בראשם "הלבנון" שבשלהי ימיו ראה אף הוא אור בעיר זו) ועל רקע האתגרים שהציבה המציאות המשתנה.

בבסיס ההרצאה יעמדו הרכיבים השונים של העיתון – מאמרי דעה, ידיעות חדשותיות, מדורים תורניים, מדעיים וספרותיים וכן מודעות פרסומת, וייבחן הרכב הכותבים כמו גם האינטראקציה בין מערכת העיתון לבין קהל הקוראים והמבקרים.