קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Temple in the Shadow of the Akra or the Akra in the Shadow of the Temple? New Insights Regarding the Akra in Light of Recent Findings

בעקבות גילויים של שרידי ביצור הלניסטי בן המאה הב` לפסה"נ במערבה של עיר דוד, בחפירות בן-עמי וצ`חנובץ בחניון גבעתי, התעורר מחדש הדיון בנוגע למבנה העיר בתקופה זו, ובראש ובראשונה בנוגע למצודת החקרא הסלאוקית. כבסיס להרצאה המוצעת יוצגו השיקולים העיקריים שהובילו לשחזורה של החקרא בגבעת עיר דוד ולזיהוייה עם שרידי הביצור הנדונים. נקודת מוצא זו תאפשר כניסה לעובי הקורה בכל הקשור למהותה של מצודת החקרא, לרקע לבחירת המיקום להקמתה דווקא בעיר דוד, ולשלכות קיומה על חיי היומיום בירושלים כ`עיר מחולקת`.

בהרצאה ייבחן האקלים החברתי-תרבותי בירושלים, שבו התנהלו בעיר שתי קבוצות בשני מעוזים תחומים נפרדים; החקרא כמעוז השלטון הסלאוקי ותומכיו מקרב האריסטוקרטיה היהודית מזה, והמקדש כמעוז מחנה המקבים מזה. היחסים המורכבים בין הקבוצות, שהיו נתונים לגלי מתיחות צבאית לצד תקופות שבהן התנהלו חיי יומיום תקינים ואף יחסי מסחר, ינותחו כעת מזוויות חדשות לאור הבנת הנוף העירוני.