The 18th World Congress of Jewish Studies

The Detective Abraham Abraham as the New “Observer for Beit Israel”

דר Ester Adivi-Shoshan

בהרצאתי אבקש לעסוק בספרו של דרור משעני אמונה (2021), הרביעי ב"סדרת החוקר אברהם אברהם", ולראות בבלש העומד במרכזו "הצופה לבית ישראל" החדש."הצופה לבית ישראל" הוא כינוי לסופר ישראלי מרכזי המתבונן בבני עמו בעין ביקורתית ובה-בעת מנחם ומדריך אותם לקראת עתיד טוב יותר. מקור הכינוי בספר יחזקאל בו נאמר: "וְאַתָּה בֶן-אָדָם, צֹפֶה נְתַתִּיךָ לְבֵית יִשְׂרָאֵל; וְשָׁמַעְתָּ מִפִּי דָּבָר, וְהִזְהַרְתָּ אֹתָם מִמֶּנִּ".(ג` י"ז). בפסוק זה, ציטוט שמצטט יחזקאל את דבר אלוהים אליו בזמן התגלותו אליו, נקבע תפקידו המיועד של הנביא בפועלו בקרב עמו. בעמדה ביקורתית זו של "הצופה לבית ישראל" היה תמיד גם ביטוי בולט לכוח רצון ולתקווה. היבט זה של גאולה ותקווה שבישר "הצופה לבית ישראל" לבני עמו מבוסס על מבטו מלא העוצמה, שבאמצעותו הוא פועל בתוכם ומתקן את דרכיהם.בתחילת המאה הקודמת כונה ח. נ. ביאליק "הצופה לבית ישראל", בהמשך, י. ח. ברנר, ובעשורים האחרונים כונו כך חיים גורי (חבר, 2015) ועמוס עוז.בניגוד לדעה המקובלת שז`אנר הבלש הוא: "`אמנות זעירה` [...] `בידור`" (מירון (2006), אני מבקשת להציע עמדה שונה ולפיה ז`אנר ה`בלש` הוא שילוב של הקנוני האליטיסטי והפופולארי. בנוסף, אני מבקשת לראות בדמות הבלש אברהם אברהם, בספר אמונה, ובהתבוננות לאחור גם בשלושת הספרים שקדמו לו (משעני, 2011, 2013, 2015), "גיבור תרבות" (גורביץ` 2013), "צופה לבית ישראל" המונע על ידי הצורך העז ב:"התבונות אל תוכו של האדם, אל מחשבותיו ואל לבו". (משעני, 2007)

ראיית אברהם אברהם כ"צופה לבית ישראל" מוקנית לו בזכות שמו המקראי, המקבל את מלוא משמעותו הלאומית-ההיסטורית במוטו הפותח את הספר: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (משעני, 2021). ציווי מקראי זה המכון את הבלש אברהם אברהם אל ארץ-ישראל מתאר את מרחב פעולתו והתבוננותו ואת מושא מחויבותו ואחריותו. אברהם אברהם הוא בלש בכל מאודו, גם מחוץ למקום עבודתו, הוא קורא בדקדקנות ספרי בלשים ומלווה את התבוננותו בעולם בכתיבה במחברתו. כל אלה מעצבים אנאלוגיה בין דמות הבלש לבין דמות הסופר. התבוננותו הקפדנית של אברהם אברהם בעולם, תפקודו במשטרה כחלק מהארגון אבל גם כמי שנמצא בעימות מקצועי ומוסרי מול מפקדיה, אחריותו המוסרית – ברוח הפילוסוף לוינס (כנען, 2008)– לפָּנִים של הקורבנות והרוצחים גם יחד, כל אלה בעודו פועל כנגד פורעי הסדר תוך שהוא מבקש להחזיר את סדר העולם ב"מרחב איילון" על כנו – מאפשרים לראותו כ"צופה לבית ישראל".