קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Books that Came into the Possession of the Land of Israel”: Aggadic Traditions on their Way to the Written Form

רצוני לדון בשאלה של מסירת ספרות חז"ל, ובמיוחד למסורות האגדה שבה, במיוחד בשאלה כיצד מסורות שבעל פה לבשו את הצורה הכתובה. לשאלת המעבר מעל פה אל הכתב נדרשו חוקרים ודעותיהם אני הולך לסקור: הן את אלה המחפשים את העדויות לתהליך המסירה בעדויות הפזורות בספרות חז"ל הן את אלה שמציעים הסבר לתופעה ממודלים השאולים מתולדות הספרות בעת העתיקה. מסקנותיהם נעות מלשער קיומה של המסירה מונוליטית בעל פה למסירה בעל פה ובכתב שלובות זו בזו. בהרצאה הנוכחית, בהתבססי על עיון במסירה של מסורות אגדה אל קבצים הכתובים, אני רוצה לתמוך בגישה השנייה, אך להציע תיאוריה חדשה לסיבת המעבר מעל פה אל הכתב, המתבססת על עיון בדרכי עשיית הספרים בשלהי העת העתיקה.