קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Jewish Broadsheets as In-House Literature

ההרצאה תבחן את קורפוס הדפים הבודדים המודפסים בתרבות היהודית, מהעת החדשה המוקדמת ועד העת החדשה, הן דפים שיצרו יהודים בלשונות היהודים והן דפים הנוגעים לעניינים יהודיים בלשונות אחרות. דפים כאלה קיימים מאז המאה ה-16 ואולי אף קודם לכן. הדף הבודד הוא יחידת ההדפסה הבסיסית, ודפים שימשו למגוון רחב של שימושים, ביניהם לימוד השפה, לוחות שנה, ליטורגיה, תקנות של קהילות, מוסר, הודעות על ספרים ועל יכולות של בתי דפוס, קמיעות, מכתבי הסמכה של שד"רים, טפסי תשלום, כתובות ועוד הרבה. דפים אלה נותרו בשולי המחקר, ובספריות רבות הם אינם מקוטלגים. על פי הערכה יש עד המאה ה-19 כ-10,000 דפים לפחות.

פרוייקט המחקר בתמיכת הקרן הלאומית למדע , `אוצר הדפים הבודדים`, שבסיסו במעבדת המדיה של האוניברסיטה הפתוחה, מתמקד באיסוף ובמחקר של דפים כאלה מרחבי העולם. בהרצאה אסקור גם את הממצאים על הדפים .והסוגות שלהם, וגם את הכלים הדיגיטליים המשמשים למחקרם