קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Transnacionalismo y educación informal: El caso de Hacoaj, Argentina

מועדון השייט הכוח או בשמו הרשמי בספרדית Club Náutico Hacoaj הוא אחד משלושת המועדונים (אחרים הבראיקה ומכבי) אשר ייצבו את החינוך הבלתי פורמאלי במגזר של המרכזים הקהילתיים . הם התהוו החל משנות העשרים של המאה שעברה בקרב הקהילה היהודית של העיר בואנוס איירס. הכוח נוסד ב- 1935 בקרב ציבור יהודי, דור שני בארגנטינה, אשר השתייך למעמד הבינוני הגבוה ולמעמד העליון . חוגים אלה לא היה חלק של הזרמים האידיאולוגיים שהיו רווחות בציבור היהודי (ציונות, שמאל אנטי ציוני ) אלא כוונתם הייתה להשתלב בחברת הרוב דרך כניסתם לארגונים של חברה זו. כידוע תקופה זו הצטיינה בתופעות האנטישמיות בציבור הכללי. לכן כתוצאה מסירובו של מועדון חתירה לקבל חברים יהודים , נוסד מועדון החתירה היהודי בטיגרה Tigre, בדלתה של הנהר פרנה.

מאז ועד המאה הנוכחית התפתחה התודעה ומהלך המחשבה של מועדון זה לשני כיוונים בהתאם לנסיבות . מצד אחד המאבק להכרתם על ידי מקבילים להם בחברת הרוב. היו ניסיונות כושלים ונשנים להתקבל לארגון הגג של מועדוני החותרים . דבר שהושג רק אחרי הקמת מדינת ישראל , עם כל המשתמע מכך. מצד שני, תהליך התקרבות לערכים יהודיים בדרכים טרנס-לאומיות ובדרכים מקומיות. עצם העובדה של המעבר מן השם המקורי של המועדון "מועדון שייט ישראליטה" Club Náutico Israelita למועדון השייט הכוח היא תוצאה של הזדהות עם חורבן המועדון המהולל הכוח וינה לאחר הסיפוח של אוסטריה ב- 1938 . ברם קליטת ערכים יהודיים הלכה למעשה למועדון עצמו לקח הרבה שנים, בעצם התחילה אחרי קום המדינה, לדוגמה רק ב-1962 התחילו לחגוג את סדר פסח. גם אחרי 1948 היה ראשית להצטרפות לארגון גג של המוסדות היהודים של ארגנטינה , DAIA. מפגשים טרנס-לאומיים היוו גם מנוף לשילוב מועדון הכוח במסגרות יהודיות. כך קרה החל מ-1952 עם קיום משחקי המכבייה , והצטרפות של מועדון הכוח למכבי העולמי.

גורם נוסף אשר נתן גושפנקא למועדון הכוח להתקרב לציונות ולמדינת ישראל הייתה תכנית ירושלים השנייה מ- 1968 אשר הכירה והכשירה את הציונות בגולה. כל התהליכים והמהלכים האלה השפיעו על שינוים בחינוך הבלתי פורמאלי של מועדון הכוח. מתעלמות כמעט מוחלטת בערכי היהדות עד הקמת בית ספר למדריכים ושליחתם לתקופות השתלמות במדינת ישראל.